Når vi fra 2021 har inngått avtale med ny utstyrsleverandør vil vi også prege alle klubbdrakter med nye sponsorer. Vi er glade for alle sponsorer som har troen på Kambo IL og er villige til å bidra til utvikling av klubben i årene som kommer!

Vi ønsker å rette en takk til Marker Sparebank som er vår hovedsponsor de neste 3 årene!!
Vi er takknemlige for tilliten til Marker Sparebank, og håper på et fruktbart samarbeid fremover!

«Marker Sparebank er en selvstendig bank med sterke forbindelser og dype røtter i lokalsamfunnet. De tilbyr alt på et sted, både bank- og forsikringstjenester»