Til medlemmene i Kambo idrettslag 

Kambo, 06.02.2023 

Innkalling til årsmøte i Kambo idrettslag 2023 

Styret innkaller herved til årsmøte i Kambo idrettslag 

Årsmøtet avholdes 06.03.2023 kl 19.00 på Kambo idrettslag sitt klubbhus, Nøkkelandveien 32. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.02.2023 til sekreter@kamboil.no eller leder@kamboil.no.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Kambo IL.no 

For å ha stemmerett må man ha vært medlem av Kambo idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kambo idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kambo idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Simen Mathisen kontaktes på leder@kamboil.no 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

styret