Styret innkaller herved til årsmøte i Kambo IL

Årsmøtet avholdes 03.03.2022 kl. 19.00 i våre klubblokaler i Nøkkelandveien 32

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret ved Irene Ekseth på epost sekreter@kamboil.no senest 16.02.2022.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte på kamboil.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret