Instrukser for kioskvakter

Instruks 2 - for kiosk Kambo IL
(info til lagleder)
Informer de som skal stå at det er oppmøte 45 min før kampstart for å ordne til, og for å åpne kiosken før kampstart. Det er mange kaffetørste foreldre. Salget før kampstart, er viktig! Ved basketkamper og håndballkamper på høst/vinter, er det oppmøte 1 time før kampstart. Dere vil få utlevert nøkkel til alle låsene. Det er hengelås på skapet, kjøleskapet og brusskapet. Husk at alt må være låst når dere avslutter dagen. Viktig at luken (kiosken nede) blir låst. Denne nøkkelen ligger i pengeskrinet. Bankterminalen og ipad finner dere i låst skap. Ipad og bankterminal kan lades mens den er i bruk slik at den lades til neste dag. Må slås av når vakta er slutt. Det skal alltid være kr 1.000,- i veksel. I permen ligger det kopi av oppgjørsskjema, fyll ut dette for hver dag – et skjema brukes for hele uka. Vipps: Nr 113646. Husk å se at beløpet er registerert og at det er vippset til Kambo idrettslag. Viktig å be om å se tlf til vedkommende for å se at det er vippset over. Dagens oppgjør tas med opp til kjøkkenet i 2. etg. og puttes i DROP SAFEN som står på gulvet under benken i kiosken i 2.etg. Lagleder er ansvarlig for at kiosken er i orden etter hver vakt/uke. Det skal være rent, pent og ryddig i kiosken. Kaffetrakter og kaffekanner skal renses hver uke. I fryseren oppe i 2.etg skal det være lager av pølser og is. Hvis dere ser at det går tomt for varer ta kontakt med Malin. Hun vil fylle opp. LÅSERUTINER: I kiosken nede er det en kodelås utenfor døren, den sorte brikken holdes foran og den oppgitte koden slåes inn. Den samme brikken brukes oppe på kjøkkenet hvor pengene skal legges (her bør ikke koden slåes inn). Hvis døren til hallen er låst brukes kodebrikken på samme måte som i kiosken. Døren i kiosken låses automatisk. MINN VAKTENE PÅ AT DE SKAL HA MED 2 LITER VAFFELRØRE HVER! Lagleder er ansvarlig for å levere ut INSTRUKS 1 til de som skal stå i kiosken. Denne instruksen vil også henge på veggen i kiosken. Lagleder er ansvarlig for opplæring av kioskvakter. Det kan komme på endringer i kamper, evt flere kamper. Sjekk fotball.no for endringer. (Søk Nøkkeland KG – plott inn dato for lagets uke og alle kamper med datoer kommer opp) NB! Dette er lagleders ansvar. Om dere lurer på noe, kontakt Hanne på tlf 971 55 344
 
 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift