Kambo IL

Søknad om Politiattest

Søknad om Politiattest

Politiattest

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Er du over 18 år kan du søke om politiattest (vandelsattest) på nett. Har du nettbank, kan du bruke samme pålogging for å sende søknad om politiattest.  Er du under 18 år må du fylle ut søknad på papir og sende i posten. Personer under 18 år må sende søknaden per post. For denne gruppen sendes samme skjema med egen informasjon om at søknaden må sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø.

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle, med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Hva er politiattest? 
En politiattest eller en vandelsattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene. Det kreves politiattest i flere yrker, også verv i frivillige organisasjoner.

Hvorfor kreves det politiattest?
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming. Det er fordi vi ønsker et trygt og godt miljø for alle våre medlemmer.

Hvem omfattes av ordningen?
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer kontakt med mindreårige og personer med utviklingshemming. Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen. Ordningen omfatter bare personer over 15 år.

Hvilke forhold fremkommer i politiattesten? 
I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. 

Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Slik søker du elektronisk
  1. Send ditt navn, adresse, fødselsnummer (11 siffer), hvilken gruppe/lag og hvilket verv du har til: sekreter(a)kamboil.no
      Da får du tilsendt en bekreftelse på formål for politiattesten. Denne skal ligge ved søknaden til politiet.
 
     2.  Gå til denne siden:

https://attest.politi.no/

Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides.

Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.

  1. Kategori: Velg Frivillige organisasjoner
  2. Formål:    Velg Frivillige organisasjoner
  3. Legg til vedlegget med bekreftelsen på formål.
  • Send inn søknad
Slik søker du Papirversjon

Søknad om politiattest

 

Når du har fått attesten sendes denne på mail til sekreter(a)kamboil.no

Kambo IL signere denne og returnerer til deg.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. 
Innhenting av politiattest er gratis.

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift