Kambo IL

Medlemskap / Treningsavgift

Medlemskap / Treningsavgift

Gjeldende fra 1. januar 2019.

Klubben fakturerer 3 ganger per år. Medlemskontigent, treningsavgift og forsikring. Alle 3 må være betalt for at en person skal kunne drive organisert idrett i regi av klubben.

  • Medlemskontigent sendes ut i januar til alle medlemmer.
  • Treningsavgift og forsikring for vårsesong sendes ut 10. februar
  • Treningsavgift og forsikring for høstsesong sendes ut 10. juni.

Medlemmer som registreres etter disse datoene får fortløpende ettersendt kontigent, forsikring- og treningsavgift. Alle avgifter vil dukke opp i egen Spoortz App, ikke som epost, sms eller brev.

Medlemmer som ikke har betalt medlemkontigent, forsikring- og treningsavgift ved første berammede kamp vil automatisk få deaktivert forsikring i FIKS. Dersom spiller skader seg vil da ikke fotballens forsikring- eller behandlingsdekning være gjeldende.

Spiller kan da ikke velges til Dommerkort, Kamp-/ og Cupoppsett. (Re-) Aktivering av spillere som meldes inn etter dette utføres hver 14. dag.

Medlemskontigent er satt til kr 350,-

Se under for forsikring og treningsavgift for de forskjellige aldersgruppene / lagtype.

Fotball Alder 5 - 6 år

Vårsesong Kr 0,-

Høstsesong Kr 0,-

Fotball Alder 7 - 8 år

Vårsesong Kr 100,-

Høstsesong Kr 100,-

Fotball Alder 9 - 10 år

Vårsesong Kr 350,-

Høstsesong Kr 350,-

Fotball Alder 11 - 12 år

Vårsesong Kr 500,-

Høstsesong Kr 500,-

Fotball Alder 13 - 14 år

Vårsesong Kr 700,-

Høstsesong Kr 700,-

Fotball Alder 15 - 16 år

Vårsesong Kr 1000,-

Høstsesong Kr 1000,-

Fotball Junior / Rekrutt

Vårsesong Kr 1100,-

Høstsesong Kr 1100,-

Fotball A-Lag Menn

Vårsesong Kr 1.600,-

Høstsesong Kr 1.600,-

Fotball A-Lag Damer

Vårsesong Kr 1100,-

Høstsesong Kr 1100,-

Fotball Veteran

Vårsesong Kr 600,-

Høstsesong Kr 600,-

Innebandy Veteran

Vårsesong Kr 600,-

Høstsesong Kr 600,-

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift