Kambo IL

Medlemskap / Treningsavgift

Medlemskap / Treningsavgift

Gjeldende fra 1. januar 2019.

Klubben fakturerer 3 ganger per år. Medlemskontigent, treningsavgift. Disse må være betalt for at en person skal kunne drive organisert idrett i regi av klubben.

  • Medlemskontigent gjøres tilgjengelig i januar
  • Treningsavgift og forsikring for vårsesong gjøres tilgjengelig i januar
  • Treningsavgift og forsikring for høstsesong gjøres tilgjengelig i januar, men må ikke betales før høstsesong. (1. august)**

Alle disse vil dukke opp i egen Spoortz App, ikke som epost, sms eller brevpost. De som ikke har mulighet for å laste ned denne appen må ta kontakt med aktuell lagleder for faktura i papirformat.

Medlemmer som registreres etter disse datoene får fortløpende kontigent, forsikring- og treningsavgift i appen eller papirformat.

Medlemmer som ikke har betalt medlemkontigent, forsikring- og treningsavgift er ikke berettiget til å delta på organisert aktivitet i regi av Kambo Idrettslag.Ved første berammede kamp vil manglende betaling føre til automatisk deaktivering av forsikring i FIKS. Dersom spiller skader seg vil da ikke fotballens forsikring- eller behandlingsdekning være gjeldende.

Spiller kan da ikke velges til Dommerkort, Kamp-/ og Cupoppsett. (Reaktivering av spillere utføres hver 14. dag.)

**Det gjøres oppmerksom på at avtaler og tilbud hos våre leverandører ikke kan benyttes før alle krav fra klubben er betalt.

Medlemskontingent kr 350,-

Treningsavgift er iht. satser under, gjelder lag man er registrert på og ikke alder på utøver.

 

Treningsavgift 2-6 år (Allidrett)

Vår sesong kr 250,-

Høst sesong kr 250,-

Treningsavgift 7-14 år

Vår sesong kr 900,-

Høst sesong kr 900,-

Treningsavgift 15 - 

Vår sesong kr 1.100,-

Høst sesong kr 1.100,-

Annen idrett uten kamper

Vår sesong kr 400,-

Høst sesong kr 400,-

Makspris per husstand

Vår sesong kr 1.500,-

Høst sesong kr 1.500,-

*Dette innebærer at regisrtert adresse er lik på medlemmet.

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift