Innmelding

Kambo IL benytter Spond Club som medlemsregister. Klikk på knapp under for å registrerere deg eller ditt barn via Spond.

Registrer deg her 


Klubben fakturerer 3 ganger per år. Medlemskontingent, treningsavgift. Disse må være betalt for at en person skal kunne drive organisert idrett i regi av klubben.

Kontingent

Medlemskontigent gjøres tilgjengelig i januar
Treningsavgift og forsikring for vårsesong gjøres tilgjengelig i januar
Treningsavgift og forsikring for høstsesong gjøres tilgjengelig i juni/juli.

Alle disse vil dukke opp i egen Spond App, ikke som epost, sms eller brevpost. De som ikke har mulighet for å laste ned denne appen må ta kontakt med aktuell lagleder for faktura i papirformat.

Medlemmer som registreres etter disse datoene får fortløpende kontingent, forsikring- og treningsavgift i appen eller papirformat.

Medlemmer som ikke har betalt medlemkontingent, forsikring- og treningsavgift er ikke berettiget til å delta på organisert aktivitet i regi av Kambo Idrettslag.Ved første berammede kamp vil manglende betaling føre til automatisk deaktivering av forsikring i FIKS. Dersom spiller skader seg vil da ikke fotballens forsikring- eller behandlingsdekning være gjeldende.

Spiller kan da ikke velges til Dommerkort, Kamp-/ og Cupoppsett. (Reaktivering av spillere utføres hver 14. dag.)

 • Medlemskontingent kr 350,-

Treningsavgift er ihht. satser under. Den gjelder lag man er registrert på og ikke alder på utøver.

Treningsavgift 2-6 år (Allidrett)

 • Vår sesong kr 250,-
 • Høst sesong kr 250,-

Treningsavgift 7-14 år

 • Vår sesong kr 900,-
 • Høst sesong kr 900,-

Treningsavgift 15 -

 • Vår sesong kr 1.100,-
 • Høst sesong kr 1.100,-

Annen idrett uten kamper

 • Vår sesong kr 400,-
 • Høst sesong kr 400,-

Makspris per husstand på treningsavgift

 • Vår sesong kr 1.500,-
 • Høst sesong kr 1.500,-

*Dette innebærer at registrert adresse er lik på medlemmet.