Spond

Vi bruker Spond både for å invitere til treninger og kamper, men det er også vårt medlemssystem. Fakturaer for medlems- og treningsavgift faktureres i Spond.

For å bli registrert fullt ut i Spond, er det viktig at det fylles ut fullt navn, adresse og fødselsdato på medlemmet. I tillegg må det fylles ut minst en foresatt med fullt navn, telefonnummer og epost. 

Dugnad og foreldreinnsats

Kambo IL drives på dugnad. Det er en forventning og krav til foreldre med barn i klubben at man er med og bidrar på dugnad.

Vi har ett loddsalg eller liknende i løpet av året. I tillegg får man fordelt kioskvakter og andre oppgaver i forbindelse med våre arrangementer som en del av dugnadsarbeidet.

Det er mange spennende oppgaver rundt klubben, og vi har stadig behov for flere engasjerte foreldre som har lyst til å bidra rundt klubben og som vil gjøre en ekstra innsats rundt klubben i nærmiljøet.

Ta gjerne kontakt med styret dersom du vil bidra i mer enn dugnadsarbeidet, du er hjertelig velkommen. 

Drakter

Alle spillere i klubben får drakt, shorts og strømper til å benytte i kamper. Dette skal leveres tilbake til klubben hvis man slutter.

Draktene skal ikke vaskes på mer enn 40 grader i vaskemaskinen og skal IKKE i tørketrommel.

Standard Sport og Diadora

Kambo IL har Diadora som utstyrsleverandør fra 2021.

Det er Standard Sport i Moss som fører klubbkolleksjonen til Kambo, og våre medlemmer får 20 prosent avslag på klær i butikken utenom klubbkveld.

Klubbkveld

Kambo IL har i samarbeid med Standard Sport 2-3 klubbkvelder i året. Da kan medlemmene handle med spesielt gode priser med 40 prosent avslag. Disse klubbkveldene annonseres i god tid, og det pleier være en på vårparten og en i slutten av november.

Sportsplan

Sportsplanen i Kambo IL skal ivareta den sportslige utviklingen på det enkelte alderstrinn, og for den enkelte utøver. 

Sportsplanen ivaretar også oppfølgingen av trenere og dommere tilknyttet klubben.

For spørsmål tilknyttet dette, kontakt sportslig leder.