Org.nr: 983952607
Kontonummer: 1050 21 77333
Vipps: 113646
Besøksadresse: Nøkkelandveien 32, 1538 Moss
Postadresse: Postboks 3014, 1506 Moss

Styret

Styreleder: Simen Krogstad Mathisen, e-post: Simen@kamboil.no
Nestleder: Maria Therese Tollefsrød, e-post Maria@kamboil.no
Sekretær: Irene Ekseth, e-post: Sekreter@kamboil.no
Styremedlem: Espen Halnes, e-post: espen1982@gmail.com
Styremedlem: Monika Nore, e-post: monikanore@hotmail.com
Varamedlem: Tuan Tran, e-post: tran@leorevisjon.no

Kioskgruppe

Espen Halnes, e-post: espen1982@gmail.com
Kristin Bånrud, e-post: baanrud74@gmail.com
Aspa Theodossiou, e-post: aspasia.theodossiou@borregaard.com