Det er laget og klubben som er ansvarlig for at alle medlemmer blir registrert slik at spillerne er forsikret. Vi bruker to registre; FIKS, som er et felles register for hele fotballNorge og vårt eget medlemsregister. 

Det er spillernes og foreldrenes ansvar å sørge for at kontingenten er betalt. Styret sender ut purringer via Spond, og også via lagledere/trenere til dem som ikke betaler. Klubben tar ikke ansvar for dem som likevel lar være å betale. Da deltar spillerne på trening og i kamper på egen risiko. De som ikke betaler kan også risikere å miste retten til både å trene og spille kamper, men klubben er gjerne med og finner løsninger ved økonomiske utfordringer. 

Fotballforbundet og Idrettsforbundet har forsikringsavtaler som omfatter alle lag, klubber, spillere, trenere og ledere. Men det forutsetter at noen enkle vilkår er oppfylt:

  1. Du må være registrert som medlem i klubben (både i FIKS og i medlemsregisteret)
  2. Du må ha betalt medlemskontingent

Spillere til og med 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Spillere fra 13 år og oppover dekkes av forballforsikringen. 

Spillerne trenger ikke foreta seg noe ekstra for å være forsikret, bortsett fra å betale kontingenten til klubben, slik at klubben aktiverer spilleren i FIKS. For Kambo IL betyr dette at dere betaler kontingenten. Hvis denne ikke er betalt, er dere heller ikke forsikret. 

Gjensidige er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen. Det er en kollektiv forsikring fremforhandet av Norges forballforbund. Den gjelder fra 1.mars 2023 til og med 29.februar 2024. Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no

Meld skade her

Hvis skaden oppstår:

  • Utfør akutt skadebehandling
  • Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand
  • Skadelidte registrerer skademelding over eller i appen Skadefri
  • Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning
  • Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uavhengig av om det er dekning i forsikringen
  • Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  • Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling