Trenerkurs

Kambo IL dekker trenerkurs for de som måtte ønske dette. Primærmålgruppa er trenere i barne- og ungdomsfotballen, samt alle som har som ambisjon å virke som trener i spillerutviklingssegmentet og i voksenfotballen.

Grasrottrener-utdanningen er et samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Norsk Tipping. Det erstatter den gamle C-lisensen, og blir dermed første grunnstein i en fornyet og oppdatert trenerutdanning.

En utdannet Grasrottrener har fått trenerkompetanse, og blitt bevisst sin posisjon som rollemodell for barn og unge.

Målgruppen er trenere, eller kommende trenere i barne- og ungdomsfotballen. Det kan være foreldre med yngre barn, elever i videregående skole eller toppspillere på både dame- og herresiden i norsk fotball.

Målsettingen er å heve kompetansen til treneren, først og fremst på trenings- og kamparenaen.

NFF intensiverer utdanningen av veiledere for NFF Grasrottreneren, og flere veiledere vil bli utdannet i takt med behovet. Veilederutdanningen er i tillegg blitt mer omfattende.

Det tilbys nye og bedre utdanningsmoduler som kan gjennomføres blant annet via e-læring i stedet for på samlinger. Dette gjør utdanningen lettere tilgjengelig for flere.

Det er tilbys tre ulike utdanningsløp, tilpasset henholdsvis barne- og ungdomstrenere i klubbene, elever i videregående skole og toppspillere på dame- og herresiden i Norge.

Alle skoleringsplaner og videobibliotek vil bli gjort åpent tilgjengelig for alle på www.treningsøkta.no, uten innlogging.

Utdanningsavgiften vil bli holdt på lavest mulig nivå.

E-læring og digitalt kursmateriell er viktige virkemidler til en enda mer effektiv utdanning.

Med E-læring kan deltakerne gjennomgå det teoretiske kursinnholdet når og hvor de vil. Det blir plass til flere deltakere på hvert kurs, og det blir færre teoretiske samlinger. Dette reduserer i sin tur utgiftene til utdanningen.  

Alt kursmateriell blir konvertert til elektroniske bøker og hefter. Dette reduserer også utgiftene til undervisningsmateriell.

Deltakerne kan gjennomføre forkurs, hjemmeoppgaver, tester og eksamener digitalt.

Deltakerne kan kommunisere med kursveileder, grupper og andre enkeltdeltakere digitalt.

NFF Grasrottreneren blir tilrettelagt for alle spillere på A-landslaget, Tippeligaen, OBOS-ligaen og spillere i Toppserien for kvinner som også er tilknyttet A-landslaget.

 

Formål

 • Å gi deltakerne sertifisert trenerutdanning
 • Å øke kompetansenivået blant trenerne, primært med tanke på det daglige virket på treningsfeltet

Innhold

Fotballfaget:

 • Å planlegge og gjennomføre god fotballaktivitet
 • Å veilede spillerne og laget på en god måte under trening og i kamp
 • Å benytte seg av NFFs skoleringsplaner og Langslagsskolens samt å bruke Treningsøkta.no inn mot spillere, lag og klubb  
 • Om totalbelastning, skadeforebygging, kosthold og restitusjon
 • Fotballfysikk
 • Målvakten og laget

Utvikling og læring:

 • Treneren som rollemodell for trivsel og miljø
 • Å kunne tilrettelegge for riktig og tilpasset fotballaktivitet
 • Å vektlegge en mestringsorientert tilnærming til læring
 • Å benytte seg av feedback og veiledning som er mestringsorientert

 Klubben som sjef:

 • Fotballens verdigrunnlag og konsekvenser for treneren, laget og klubben
 • Tilrettelegge for ulike løp i barne- og ungdomsfotballen  
 • Trenerens rettigheter og plikter
 • Lagets og klubbens årshjul

Søknadsskjema/utlysning

Utdanningen lyses ut på fotballkretsenes nettsider i august/september hvert år. Søknadsskjema sendes til den fotballkretsen en tilhører.

Pris

Delkursene har en ca. pris på 1000 kr pr. delkurs

Lisensiering/bevis

Etter fullført del kurs 1 får deltakerne Barnefotballtrenermerket. Etter fullført utdanning mottas NFF Grasrottreneren- lisens merke og diplom.

Varighet: 

18 kvelder (72 undervisningstimer)

Delkursenes tittel og målgruppe.

 1. Barnefotballkurset.
 2. Barnefotball – flest mulig med kvalitet.
 3. Mot ungdom – lengst mulig.
 4. Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig.

De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Ved gjennomgått del kurs 1 får en status som Barnefotballtrener. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper:

Del kurs 1: Barnefotballkurset
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Del kurs 2: Barnefotball - flest mulig med kvalitet
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 1: Barnefotball

Del kurs 3: Mot ungdom - lengst mulig
Fire moduler à 4 timer hver − totalt 16 timer.

Del kurs 4:Ungdom - flest mulig - best mulig
Fem moduler à 4 timer hver − totalt 20 timer inkludert Keepertrenerkurs 1, Del 2: Ungdomsfotball.

Delkursenes innhold bygger på hverandre, så læringseffekten er størst ved å ta dem i riktig rekkefølge. Til sammen utgjør de fire delkursene det første trinnet i NFFs formelle trenerutdanning og gir autorisasjon som Grasrottrener. Alle som er trenere i barne- og ungdomsfotballen bør ha deler av eller hele dette kurset.

At E-læring også inngår både forplikter mer, men gir også deltakere bedre muligheter for å legge til rette for egen studieaktivitet.

I NFFs handlingsplan 2016 – 2020 er det et eksplisitt mål at i alle klubber med barne- og ungdomsavdelinger i Norge:

 • Skal ha en trener på hvert årstrinn i barne- og ungdomsfotballen med Grasrottrener kompetanse.
 • Alle trenerne i barnefotballen skal ha deltatt på barnefotballkvelden, samt å ha fullført delkurs 1 og følgelig ha autorisasjon som Barnefotballtrener. 
 • Alle trenere i ungdomsfotballen skal ha deltatt på ungdomsfotballkvelden, samt å ha fullført ett av delkursene 3 eller 4.

For en mamma- og pappatrener vil det være gunstig å ta et delkurs for så å praktisere med sitt lag i ett til to år. Så går en videre på neste delkurs. Dette vil øke sjansene for å bli en god barne– og ungdomstrener.

Følgelig: du sier ja til å være trener for de aller yngste. Ta del kurs 1 – Barnefotballkurset for så å praktisere som trener i ett eller to år.

Når spillerne dine blir 9 år – tar du del kurs 2: Barnefotballen – flest mulig lengst mulig. Slik fortsetter du.

Trenere som har ønske om å fortsette fotballutdanningen gjennom vår trenerstige kan ta alle fire delkursene fortløpende gjennom en kurssesong.

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift